Studiebesök Smart hus

27 februari kl 18.30 Studiebesök Smart hus

Snöhöjdsbacken 13, infart via Dr Forselius backe i Guldheden.

Vi besöker Anders Kjellström i Mölndal. Anders bygger om sin villa till ett s.k. smart hus. Temperatur, belysning, elförbrukning, energikällor med mera styrs av små datorer, internet och fjärrkontroller. Se mer på www.behovsbo.se  och www.smartahus.se .

Maximerat antal deltagare. Vi får vara beredda på sen ändring vid akut jobbutryckning.
Anmäl dig senast fredag 24/2 till Jan-Olof Lindgren, 0709-151817 eller
janolof.lindgren@gmail.com  Ange ämne Studiebesök.

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst och Ingenjörsföreningen TGG  i samarbete med Studiefrämjandet.