Studiebesök på Stacken i Bergsjön

 

 

 

 

 

 

Vi hälsar dig välkommen till studiebesök på Stacken i Bergsjön!

När: Lördag 21 oktober kl 13
Var: Teleskopgatan 2, 415 18 Göteborg

Niovåningshuset är nu klar efter renoveringen, har fått ett tätt klimatskal och en fasad helt täckt med solceller. Byggnaden är lika värmeeffektivt som ett nytt passivhus.

Huset, som byggdes 1969, har från början varit ett kollektivhus med flera gemensamma lokaler, till exempel matsal och verkstad. Idag ägs huset av de boende i en kooperativ hyresrättsföreningen. De bestämde sig för att renovera det nio våningar höga huset enligt EuroPHit, det vill säga stegvis mot passivhusstandard. I olika etapper har ventilationssystem satts in och taket tilläggsisolerats. I sista fasen har huset fått nya, energieffektiva fönster, balkongerna har inkluderas i klimatskalet och ytterväggarna tilläggsisoleras. Nu har också 1800 kvadratmeter solceller monterats på hela fasaden.

De som kommer guida oss under dagen är Dan-Eric Archer och Zack Norwood.

Anmälan till: daniel.hardfelt@hotmail.com, senast 18/10. Märk med rubriken studiebesök Stacken.

Varmt välkomna!

Studiebesöket arrangeras av Energi och hållbarhetsforum väst i samarbete med Studiefrämjandet.