Studiebesök i H-O Nilssons plusenergihus med vätgaslagring

Lördagen den 6 februari kl. 11.00
Plats: Hans Olof Nilsson, Ramnebacken 71, Agnesberg

Huset är ett plusenergihus och är ”offgrid” dvs ej inkopplat på elnätet. Solenergi från solceller lagras i batterier och som vätgas via en elektrolysör. Detta tillsammans med många genomtänkta lösningar gör att huset är helt självförsörjande.

Välkomna till detta intressanta studiebesök som rönt stor uppmärksamhet och var med i tidningen Ny Tekniks tävling Sveriges smartaste hem 2015.

Studiebesöket har begränsat antal deltagare, först till kvarn gäller!

Anmälan sker till: Daniel Hårdfelt, daniel.hardfelt@hotmail.com