INBJUDAN TILL BILDANDET AV FÖRENINGEN ENERGI- & HÅLLBARHETSFORUM VÄST

Öppen föreläsning med Hans-Olof Nilsson

ENERGI- & HÅLLBARHETSFORUM VÄST bildas

Onsdag 21 oktober kl. 18:00
EKOCENTRUM Aschebergsgatan 44, Göteborg

Från 17:30 Mingel vid Ekocentrums café. Det kommer finnas möjlighet till lättare förtäring.
Kl 18:00 Daniel Hårdfelt inleder.
Vår gästföreläsare Hans-Olof Nilsson är känd för sitt stora energiintresse, sitt plusenergihus med batteri- och vätgaslagring, sitt vindkraftengagemang och intresse för elbilar.
Föreningen Energi & Hållbarhetsforum väst, en del av SERO bildas.
Ca kl 19:00 mötet avslutas.

Vi välkomnar intresserade
och
nya medlemmar!

För information och föranmälan:
Daniel Hårdfelt 0702-13 40 72, daniel.hardfelt@hotmail.com
Charlotta Niklasson 0704-99 76 42, charlotta.niklasson@hotmail.se