Föreläsning Lars Andrén 26 maj kl. 18:00

Temaföreläsning Solenergi
Omställning till förnybar energi med tonvikt på solenergi