Årsmöte

Dags för årsmöte. Vi söker fler personer till styrelsen. Vill du vara med oss, hör av dig! För att kunna rösta och vara valbar ska medlemsavgiften vara betald. Har du en idé om något event du vill göra i föreningen hör av dig? Vi vill att fler initiativ ska komma igång.

Välkomna!


Kallelse och Dagordning för Årsmöte 2018

Måndagen den 19 mars, kl.18:00-20:00
Studiefrämjandet Gbg, Falkgatan 7. (Inre Caféet, lokalen till höger innanför Caféet)

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare och justeringsperson
  tillika rösträknare
 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse se Bilaga 1
 6. Ekonomisk redovisning se Bilaga 2. Vi kör bokföring och redovisning frivilligt trots att vi inte är redovisnings- eller skattskyldiga.
 7. Revisionsberättelse utgår även i år pga. att vi saknar revisor.
  (Revisorns uppgift är att granska/göra stickprov på styrelsen arbete så att den sker enligt föreningens stadgar och enligt beslut från årsmötet samt genomföra en räkenskapsrevision.) Gör vi en självrannsakan/egenrevision av förvaltningen så har vi utlovat 8 evenemang om året, vilket inte infriades.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Styrelsens förslag till verksamhet för kommande år.
 10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 11. Val av ordförande årligen. Daniel Hårdfelt föreslås fortsätta.
 12. Omval av ledamöter-Michael Larsson och Christoffer Eriksson föreslås fortsätta
 13. Val av övriga funktionärer
 14. Motioner till årsmötet
 15. Medlemsavgiftens storlek.
 16. Övriga frågor

2018 med Enfoväst

Hej alla energiintresserade,
Nytt år – nya utmaningar och möjligheter. Under våren siktar vi i Enfoväst på events om vätgas, elbilar och solenergi. I vårt nyårslöfte lovar vi att bättra oss när det gäller utbud och ha bättre framförhållning när det gäller inbjudan till föreläsningar och studiebesök.

Nytt år innebär också ny inbetalning av årsavgiften. I medlemsavgiften ingår ett års prenumeration på tidskriften Förnybar Energi & Energieffektivisering samt en prenumeration på vårt nyhetsbrev med inbjudan att delta i våra aktiviteter. (Vi ser gärna att du betalar före 30 januari, då Enfoväst har fasta årsavgifter som ska betalas i januari.) Vårt årsmöte kommer hållas i mars och vi ser gärna att du kommer och gör din röst hörd för att påverka föreningens utveckling.

Ordinarie medlemsavgift är 250 kr/år.
(Studerande 100 kr i ett år, därefter ordinarie avgift 250 kr.)
Inbetalning sker till vårt bankgironummer: 5064-8898

Se till att vi har rätt e-postadress och adressuppgifter till dig.
Nyanmälan och flyttanmälan skickas till: charlotta.niklasson@hotmail.se
Avanmäla nyhetsbrevet- klicka på länken unsubscribe längst ner i nyhetsbrevet.

Vi återkommer med information och inbjudan till vårens aktiviteter.

Vänliga hälsningar
Charlotta Niklasson, kassör Enfoväst

Lite om Förnybar Energi (för er som är nytillkomna under förra året)
Förnybar Energi är Sveriges enda tidskrift som helt täcker området förnybar energi från sol till bioenergi. Den ges ut av SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation), som organiserar människor och företag med intresse i vatten- och vindkraft, solenergi, bioenergi och energieffektivisering. I tidskriften presenteras aktuell teknik, spännande människor som satsar på förnybar energi och aktuell opinionsbildning. Sedan början av 1980-talet arbetar SERO med opinionsbildning och uppvaktningar av politiker i riksdagen och på lokal nivå för att främja förnybar energi och energieffektivisering. Det sker bland annat genom tidningen Förnybar Energi!

Studiebesök på Stacken i Bergsjön

 

 

 

 

 

 

Vi hälsar dig välkommen till studiebesök på Stacken i Bergsjön!

När: Lördag 21 oktober kl 13
Var: Teleskopgatan 2, 415 18 Göteborg

Niovåningshuset är nu klar efter renoveringen, har fått ett tätt klimatskal och en fasad helt täckt med solceller. Byggnaden är lika värmeeffektivt som ett nytt passivhus.

Huset, som byggdes 1969, har från början varit ett kollektivhus med flera gemensamma lokaler, till exempel matsal och verkstad. Idag ägs huset av de boende i en kooperativ hyresrättsföreningen. De bestämde sig för att renovera det nio våningar höga huset enligt EuroPHit, det vill säga stegvis mot passivhusstandard. I olika etapper har ventilationssystem satts in och taket tilläggsisolerats. I sista fasen har huset fått nya, energieffektiva fönster, balkongerna har inkluderas i klimatskalet och ytterväggarna tilläggsisoleras. Nu har också 1800 kvadratmeter solceller monterats på hela fasaden.

De som kommer guida oss under dagen är Dan-Eric Archer och Zack Norwood.

Anmälan till: daniel.hardfelt@hotmail.com, senast 18/10. Märk med rubriken studiebesök Stacken.

Varmt välkomna!

Studiebesöket arrangeras av Energi och hållbarhetsforum väst i samarbete med Studiefrämjandet.

Energi- & Miljömässa, Henån

Vi inleder höstens program med att besöka
Orust Kretsloppsakademis Energi- & Miljömässa
Lördagen den 9 september i Henån.
För ovanlighetens skull är vi själva inte med och arrangerar utan besöker andras event. Därför blir det också fria boliner. Fördelar. Ingen anmälan. Fritt inträde. Det finnas något för hela familjen. Var och en gottar ner sig i sina intressen. Solel, vindel, vatten/VVS, värme, elbilar/elbåtar med mera. Se ovan.
Under dagen kan det hända att ni stöter på en eller flera ur vår styrelse som också besöker mässan.

Frågor kring detta? charlotta.niklasson@hotmail.se eller 070-499 76 42

 

 

Studiebesök Wapnö – ekologiskt kretslopp med biogas

Lördagen den 6 maj Wapnö – ekologiskt kretslopp med biogas
Wapnö gård, Halmstad

Vi besöker Wapnö, Hallands största lantbruk med eget mejeri, för att ta del av deras satsning på förnybar energi och kretsloppstänkande. Wapnö har en egen biogasanläggning, där kornas gödsel rötas och bidrar till förnyelsebar energi i form el, värme och kyla. Läs mer på: www.wapno.se

Kl. 8.00 Samåkning med avresa från Göteborg. Ca 2 h till Halmstad.
Kl. 10.20 Samling framför slottets entré. Guidning startar med Lennart E. Bengtsson, vd för Wapnö. Visning av biogasanläggning med rötkammare, gasmotor för el, gaspanna för värme, kylanläggning med unik absorptionsteknik, värmepumpar/växlare, kontrollrum, (ev. växthus och bryggeri) med mera. Även transporter, mjölkvärme och växtodling tas upp.
Efter den guidade turen finns det möjlighet att äta lunch på slottet tillsammans och fortsätta diskutera förnybar energi. Lunch vid 12–12.30-tiden.
Kostnad: Guidad visning av gården – 60 kr/person (betalas till Wapnö)
Lunch bestående av förrätt, varmrätt samt kaffe med liten kaka. 160 kr.
Innan vi beger oss hemåt besöker vi Wapnös gårdsbutik, där man kan handla med sig chark, kött, ost, mjöl, grönsaker, mejeri och öl från gården. Butiken stänger kl. 14.
Beräknad hemresa ca kl. 14.00
Anmälan senast 4 maj till:
Daniel Hårdfelt, daniel.hardfelt@hotmail.com, Ange ämne: Wapnö
Ange även om du vill äta lunch på Wapnö. Vi förbokar antalet till restaurangen.

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst i samarbete med Studiefrämjandet.

Årsmöte med tårta

Vårt årsmöte 23 mars kl 18-19 med tårta
Studiefrämjandets lokaler Falkgatan 7. Inre cafét.

Kallelse och dagordning kommer senare. Vill du skicka en motion till årsmötet är det dags att göra det nu. Vi söker fler personer till styrelsen. Vill du vara med oss, hör av dig! För att kunna rösta och vara valbar ska medlemsavgiften vara betald.  Har du en idé om något du vill göra i föreningen hör av dig? Vi vill att fler initiativ ska komma igång.

Vi bjuder på kaffe och tårta. Vi hoppas att samtliga medlemmar kommer! Skicka gärna ett mejl och meddela deltagande till daniel.hardfelt@hotmail.com Ange ämne: Årsmöte.

 

Föredrag. Göran Bryntse om Elnätsavgifter

 

 

 

 

1 mars kl 18-20 Föredrag. Göran Bryntse om Elnätsavgifter 
Föredraget hålls i Studiefrämjandets lokaler Falkgatan 7. Inre cafét.

”Elnätsavgifterna för svenska konsumenter kommer att de närmaste fyra åren, 2016-2019, att i genomsnitt uppgå till ca 50 miljarder/år, exklusive moms. Det kan jämföras med att år 2000 betalade elnätsabonnenterna ca 15 miljarder/år. I den vevan gjordes en utredning av LRF med rubriken ”Hälften är nog” där man kom fram till att ”effektivisering och eliminering av korssubventionering kan minska nätavgifterna till hälften av dagens nivå”. Om man mot bakgrund av LRFs gedigna utredning utgår från att åtminstone 7 miljarder per år av avgifterna då var oskäliga övervinster borde elnätsavgifterna ha varit 8 miljarder. Konsumentprisindex har sedan år 2000 ökat med ca 20 %. Därför vore en rimlig kostnad för elnätet i år vara 10 miljarder om elnätet var kostnadseffektivt och utan övervinster. Svenska elabonnenter betalar således 40 miljarder/år för mycket för elnätet!” ur Görans debattinlägg Sänk elnätsavgifterna på www.sero.se

Föredraget arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiebesök Smart hus

27 februari kl 18.30 Studiebesök Smart hus

Snöhöjdsbacken 13, infart via Dr Forselius backe i Guldheden.

Vi besöker Anders Kjellström i Mölndal. Anders bygger om sin villa till ett s.k. smart hus. Temperatur, belysning, elförbrukning, energikällor med mera styrs av små datorer, internet och fjärrkontroller. Se mer på www.behovsbo.se  och www.smartahus.se .

Maximerat antal deltagare. Vi får vara beredda på sen ändring vid akut jobbutryckning.
Anmäl dig senast fredag 24/2 till Jan-Olof Lindgren, 0709-151817 eller
janolof.lindgren@gmail.com  Ange ämne Studiebesök.

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst och Ingenjörsföreningen TGG  i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiebesök Volvo Bus Experience Center

Välkommen till ett studiebesök om utvecklingen av elbussystem på Volvo Bus Experience Center

Tid: 7 dec kl 18.00-20.00
Plats: Volvo Bus Experience Center, Arendal (55an)

Vi kommer att se bussvisningsrummet som en del av presentationen.
Presentationen kommer börja med en inledning om elbussystemet sedan en rundvandring och presentation av buss och teknologin.
Visning av kontrollrummet.

Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

OBS. Anmälan senast 6/12 till Daniel Hårdfelt, daniel.hardfelt@hotmail.com, Ange ämne: Studiebesök
Studiebesöket är gratis.

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst i samarbete med Studiefrämjandet.

100 % förnybart 2040 – hur tar vi oss dit

goran-bryntse

Välkommen till en inspirerande kväll om hur vi ska gå tillväga för att skapa ett 100 % förnybart energisystem till år 2040.

Vi kommer att få ta del av SERO:s (Sveriges Energiföreningars riksorganisation) plan för förnybar energi.

Föreläsare är Göran Bryntse, ordförande i SERO, Sveriges Energiföreningars riksorganisation och vice president i European Renewable Energies Federation, EREF

Föredrag. 100 % förnybart 2040 – hur tar vi oss dit
När: Torsdag 22 september kl 17.30-20.00
Var: ÅF, Grafiska vägen 2, Göteborg

Antalet platser är begränsat  och det är först till kvarn som gäller.
Önskas fika? Meddela eventuella allergier. Fikabetalning sker med Swish. Vi hanterar inte kontanter.

OBS Anmälan senast 20 september till:
Daniel Hårdfelt, daniel.hardfelt@hotmail.com, Ange ämne: Föreläsning
Föreläsningen är gratis.

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst i samarbete med Studiefrämjandet.