Studiebesök på Stacken i Bergsjön

 

 

 

 

 

 

Vi hälsar dig välkommen till studiebesök på Stacken i Bergsjön!

När: Lördag 21 oktober kl 13
Var: Teleskopgatan 2, 415 18 Göteborg

Niovåningshuset är nu klar efter renoveringen, har fått ett tätt klimatskal och en fasad helt täckt med solceller. Byggnaden är lika värmeeffektivt som ett nytt passivhus.

Huset, som byggdes 1969, har från början varit ett kollektivhus med flera gemensamma lokaler, till exempel matsal och verkstad. Idag ägs huset av de boende i en kooperativ hyresrättsföreningen. De bestämde sig för att renovera det nio våningar höga huset enligt EuroPHit, det vill säga stegvis mot passivhusstandard. I olika etapper har ventilationssystem satts in och taket tilläggsisolerats. I sista fasen har huset fått nya, energieffektiva fönster, balkongerna har inkluderas i klimatskalet och ytterväggarna tilläggsisoleras. Nu har också 1800 kvadratmeter solceller monterats på hela fasaden.

De som kommer guida oss under dagen är Dan-Eric Archer och Zack Norwood.

Anmälan till: daniel.hardfelt@hotmail.com, senast 18/10. Märk med rubriken studiebesök Stacken.

Varmt välkomna!

Studiebesöket arrangeras av Energi och hållbarhetsforum väst i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiebesök Wapnö – ekologiskt kretslopp med biogas

Lördagen den 6 maj Wapnö – ekologiskt kretslopp med biogas
Wapnö gård, Halmstad

Vi besöker Wapnö, Hallands största lantbruk med eget mejeri, för att ta del av deras satsning på förnybar energi och kretsloppstänkande. Wapnö har en egen biogasanläggning, där kornas gödsel rötas och bidrar till förnyelsebar energi i form el, värme och kyla. Läs mer på: www.wapno.se

Kl. 8.00 Samåkning med avresa från Göteborg. Ca 2 h till Halmstad.
Kl. 10.20 Samling framför slottets entré. Guidning startar med Lennart E. Bengtsson, vd för Wapnö. Visning av biogasanläggning med rötkammare, gasmotor för el, gaspanna för värme, kylanläggning med unik absorptionsteknik, värmepumpar/växlare, kontrollrum, (ev. växthus och bryggeri) med mera. Även transporter, mjölkvärme och växtodling tas upp.
Efter den guidade turen finns det möjlighet att äta lunch på slottet tillsammans och fortsätta diskutera förnybar energi. Lunch vid 12–12.30-tiden.
Kostnad: Guidad visning av gården – 60 kr/person (betalas till Wapnö)
Lunch bestående av förrätt, varmrätt samt kaffe med liten kaka. 160 kr.
Innan vi beger oss hemåt besöker vi Wapnös gårdsbutik, där man kan handla med sig chark, kött, ost, mjöl, grönsaker, mejeri och öl från gården. Butiken stänger kl. 14.
Beräknad hemresa ca kl. 14.00
Anmälan senast 4 maj till:
Daniel Hårdfelt, daniel.hardfelt@hotmail.com, Ange ämne: Wapnö
Ange även om du vill äta lunch på Wapnö. Vi förbokar antalet till restaurangen.

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiebesök Smart hus

27 februari kl 18.30 Studiebesök Smart hus

Snöhöjdsbacken 13, infart via Dr Forselius backe i Guldheden.

Vi besöker Anders Kjellström i Mölndal. Anders bygger om sin villa till ett s.k. smart hus. Temperatur, belysning, elförbrukning, energikällor med mera styrs av små datorer, internet och fjärrkontroller. Se mer på www.behovsbo.se  och www.smartahus.se .

Maximerat antal deltagare. Vi får vara beredda på sen ändring vid akut jobbutryckning.
Anmäl dig senast fredag 24/2 till Jan-Olof Lindgren, 0709-151817 eller
janolof.lindgren@gmail.com  Ange ämne Studiebesök.

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst och Ingenjörsföreningen TGG  i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiebesök Volvo Bus Experience Center

Välkommen till ett studiebesök om utvecklingen av elbussystem på Volvo Bus Experience Center

Tid: 7 dec kl 18.00-20.00
Plats: Volvo Bus Experience Center, Arendal (55an)

Vi kommer att se bussvisningsrummet som en del av presentationen.
Presentationen kommer börja med en inledning om elbussystemet sedan en rundvandring och presentation av buss och teknologin.
Visning av kontrollrummet.

Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

OBS. Anmälan senast 6/12 till Daniel Hårdfelt, daniel.hardfelt@hotmail.com, Ange ämne: Studiebesök
Studiebesöket är gratis.

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst i samarbete med Studiefrämjandet.

100 % förnybart 2040 – hur tar vi oss dit

goran-bryntse

Välkommen till en inspirerande kväll om hur vi ska gå tillväga för att skapa ett 100 % förnybart energisystem till år 2040.

Vi kommer att få ta del av SERO:s (Sveriges Energiföreningars riksorganisation) plan för förnybar energi.

Föreläsare är Göran Bryntse, ordförande i SERO, Sveriges Energiföreningars riksorganisation och vice president i European Renewable Energies Federation, EREF

Föredrag. 100 % förnybart 2040 – hur tar vi oss dit
När: Torsdag 22 september kl 17.30-20.00
Var: ÅF, Grafiska vägen 2, Göteborg

Antalet platser är begränsat  och det är först till kvarn som gäller.
Önskas fika? Meddela eventuella allergier. Fikabetalning sker med Swish. Vi hanterar inte kontanter.

OBS Anmälan senast 20 september till:
Daniel Hårdfelt, daniel.hardfelt@hotmail.com, Ange ämne: Föreläsning
Föreläsningen är gratis.

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst i samarbete med Studiefrämjandet.

Studiebesök Att bygga ett halmbalshus

fullsizerender-2

 

Hållbart ekologiskt byggande –hållbara material och återbruk i fokus

Marcus Anvegård berättar om halmbalshuset Halmfrid 600 balar senare. Lyssna på hur resan mot ett färdigt hus har gått. Hur har man tänkt när man gjort val av material från bottenplatta till tak och val av värmelösningar?

Halmbalsbyggande. Halmbalar som isolering eller ska de även vara bärande? Det finns ju två tekniker. Lerbruk utanpå- Varför då? Vilken lerblandning är bäst -med halm, hampa, kospillning eller sand? Är lerblandning bättre än moderna tätskikt? Hur gör man i badrum? Frågorna är många kring denna traditionella klimatsmarta metod.

För intresserade finns bygget dokumenterat på bloggen:http://www.halmfrid.wordpress.com

Studiebesök. Att bygga ett halmbalshus. Halmfrid.
När: Lördag 10 september kl 10-13
Var: Lärketorpsvägen 13, Västra Bodarna, Alingsås

Antalet platser är begränsat till 20 och det är först till kvarn som gäller.
Önskas fika? Meddela ev. allergier. Fikabetalning sker med Swish. Vi hanterar inte kontanter.

OBS Anmälan senast 9 september till:
Christoffer Eriksson, 0761-641717,
eriksson.c@hotmail.com, Ange ämne: Studiebesök

Studiebesöket arrangeras av Energi- och Hållbarhetsforum Väst
i samarbete med Studiefrämjandet.

Vägbeskrivning
Husbygget ligger i den lilla byn Västra Bodarna utanför Alingsås.
Tåg: Ta Alingsåspendeln till Västra Bodarna från Göteborg eller Alingsås. Följ järnvägen söderut på Västra bodarnavägen, till höger om spåren. Efter ca 1,5 km ta höger på Lärketorpsvägen. Man ser nu Halmfrid in i skogen till höger. Följ Lärketorpsvägen 150 meter från där den börjar och sväng höger på första vägen.
Om ni vill använda GPS så visar den inte helt rätt till Lärketorpsvägen 13. Ni ska köra in vid första huset på högersidan.

Föreläsning Lars Andrén 26 maj kl. 18:00

Temaföreläsning Solenergi
Omställning till förnybar energi med tonvikt på solenergi

Studiebesök i H-O Nilssons plusenergihus med vätgaslagring

Lördagen den 6 februari kl. 11.00
Plats: Hans Olof Nilsson, Ramnebacken 71, Agnesberg

Huset är ett plusenergihus och är ”offgrid” dvs ej inkopplat på elnätet. Solenergi från solceller lagras i batterier och som vätgas via en elektrolysör. Detta tillsammans med många genomtänkta lösningar gör att huset är helt självförsörjande.

Välkomna till detta intressanta studiebesök som rönt stor uppmärksamhet och var med i tidningen Ny Tekniks tävling Sveriges smartaste hem 2015.

Studiebesöket har begränsat antal deltagare, först till kvarn gäller!

Anmälan sker till: Daniel Hårdfelt, daniel.hardfelt@hotmail.com

 

 

Biogaskväll 10 dec kl. 17.30


Välkommen till en kväll om biogas!

Hur bra är biogasformen? Kommer vi klara uppsatta mål till 2020?

Lars Holmquist, Göteborg Energi, kommer ge sin syn på utvecklingen och vilka satsningar som görs.
Göran Värmby driver Värmby Consulting och har en lång erfarenhet från miljö- och hållbarhetsarbete.
Göran berättar om vilka möjligheter och utmaningar som finns för biogasen.

Gemensam diskussion:
Vilken utveckling kommer vi se inom biogasområdet framöver?
Framtiden för förgasning
Storskalig eller lokalt producerad biogas
Användningsområden fordon, uppvärmning m.m.
Vad krävs för att nå uppsatta mål?

Torsdagen den 10 december kl. 17.30–20.00
Plan 16 i ÅF-huset, Grafiska vägen 2, Göteborg.

Vi börjar kl. 17.30 med lite mingel och lättare fika.
Vid 18.00 börjar föreläsningen och håller på till ca 20.00.

Evenemanget är gratis och alla intresserade är välkomna.

Anmäl ditt deltagande till: daniel.hardfelt@hotmail.com

Välkomna!

Mvh
Daniel Hårdfelt
Energi och hållbarhetsforum väst

 

 

 

INBJUDAN TILL BILDANDET AV FÖRENINGEN ENERGI- & HÅLLBARHETSFORUM VÄST

Öppen föreläsning med Hans-Olof Nilsson

ENERGI- & HÅLLBARHETSFORUM VÄST bildas

Onsdag 21 oktober kl. 18:00
EKOCENTRUM Aschebergsgatan 44, Göteborg

Från 17:30 Mingel vid Ekocentrums café. Det kommer finnas möjlighet till lättare förtäring.
Kl 18:00 Daniel Hårdfelt inleder.
Vår gästföreläsare Hans-Olof Nilsson är känd för sitt stora energiintresse, sitt plusenergihus med batteri- och vätgaslagring, sitt vindkraftengagemang och intresse för elbilar.
Föreningen Energi & Hållbarhetsforum väst, en del av SERO bildas.
Ca kl 19:00 mötet avslutas.

Vi välkomnar intresserade
och
nya medlemmar!

För information och föranmälan:
Daniel Hårdfelt 0702-13 40 72, daniel.hardfelt@hotmail.com
Charlotta Niklasson 0704-99 76 42, charlotta.niklasson@hotmail.se